Cruijff hard in botsing met directie Ajax over technisch beleid

Johan Cruijff is vanavond hard in botsing gekomen met de directie van Ajax. Het clubicoon is uitermate teleurgesteld over de uitkomst van gesprekken tussen de technische klankbordgroep, waarvan hij de leiding heeft, en het bestuur.

Cruijff wil zijn plannen doorvoeren en vindt dat eventueel de directie van Ajax vervangen moet worden:

“Het is ongelooflijk dat de directie, waar geen voetbalverstand aanwezig is, onze plannen niet wil uitvoeren. Wij gaan gewoon door. Als de directie vervangen moet worden, moet dat maar gebeuren.” - Cruijff tegen de NOS

Ajax liet eerder vanavond weten geen overeenstemming met Cruijff te hebben bereikt over wat er bij de club moet gebeuren. De oorzaak daarvoor ligt volgens Ajax bij de veeleisendheid van Cruijff:

“Tijdens het gesprek bleek dat alle gegeven en nog te geven adviezen van Cruijff onverkort door de directie zouden moeten worden uitgevoerd, inclusief de personele consequenties. Cruijff liet weten ook de totale regie te willen hebben. De directie van Ajax is verantwoordelijk voor het beleid, waaronder het personeelsbeleid, en kan dit niet uit handen geven.”

Ajax benadrukt dat de club en Cruijff het eens zijn over de technische adviezen van de klankbordgroep, maar dat het meningsverschil hem in de uitvoering van de adviezen zit. Voorzitter Uri Coronel liet weten dat de Raad van Commissarissen het standpunt van de directie steunt dat het totale beleid inclusief het personeelsbeleid, niet uit handen mag worden gegeven.