Senaat blijft sceptisch over landelijk patiëntendossier

De Eerste Kamer is niet onder de indruk van de brief die minister Schippers (VVD, Volksgezondheid) gisteren aan de senaat heeft gestuurd over het elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarin beantwoordt de minister de vele kritische vragen die de senatoren haar vorige week tijdens een plenair debat hebben gesteld. „Er is bij ons nog steeds hevige weerstand”, zei VVD-senator Heleen Dupuis vanmorgen desgevraagd. „Ik hou de mogelijkheid open dat minister Schippers het wetsontwerp EPD alsnog intrekt.”

Een meerderheid in de senaat, van VVD, PvdA en SP, is uiterst sceptisch over de veronderstelde meerwaarde van een landelijk systeem voor patiëntengegevens. Ook D66 is kritisch.

Met de elektronische opslag van gegevens, zoals medicijnengebruik en ziektegeschiedenis van een patiënt, wordt tot nu toe vooral regionaal geëxperimenteerd, bijvoorbeeld in Twente. Daarbij worden gegevens uitgewisseld tussen onder meer huisartsen en hun waarnemers, apothekers en ziekenhuizen.

Schippers vindt deze praktijk om verschillende redenen ontoereikend, schrijft ze in haar brief. „Er worden nu jaarlijks ruim 100 miljoen gegevens op een niet effectieve, niet gestandaardiseerde en slecht beveiligde wijze uitgewisseld.” Uit een recente evaluatie van het onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat de manieren waarop artsen gegevens van hun patiënten opslaan en rubriceren nog zeer uiteenlopen.

PvdA-senator Ing Yoe Tan vindt dat minister Schippers niet alles van bovenaf moet willen regelen. Volgens haar is het veel beter om artsen op regionaal niveau te helpen om hun opslagpraktijk te verbeteren. „Daarvoor zou de minister wettelijke normen kunnen ontwikkelen in plaats van de grote stap naar zo’n landelijk ICT-systeem te zetten. We hebben slechte ervaringen met landelijke ICT-systemen van de overheid”, zegt ze.

In plaats van landelijke uitwisseling van informatie bepleit de PvdA een zorgpas voor iedere patiënt waarop diens medische gegevens staan opgeslagen. De PvdA wil dat combineren met een goed functionerend regionaal communicatiesysteem voor zorgverleners. Zo is de privacy van patiënten beter gewaarborgd, aldus de PvdA.

Minister Schippers verwijst in haar brief verder naar onderzoek uit 2006. Daaruit bleek dat er jaarlijks 19.000 patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis door verkeerd gebruik van geneesmiddelen. „Naar schatting kan minimaal 30 procent van de vermijdbare ziekenhuisopnames ten gevolge van verkeerd medicatiegebruik worden vermeden door gebruik van het EPD”, aldus Schippers.