Arts te weinig bekend met medicijngebruik

Jaarlijks overlijden 1.250 patiënten door verkeerd medicijngebruik.

Artsen en apothekers weten niet altijd welke medicijnen een patiënt gebruikt. Hun overzicht van het medicijngebruik van hun patiënten klopt één op de drie keer niet. Dat stelt de patiëntenfederatie NPCF na een onderzoek naar de overdracht van medicatiegegevens. Daaraan deden vierduizend mensen mee. Bij huisarts, apotheek en medisch specialist is het medicijngebruik te weinig onderwerp van gesprek, vindt de NPCF. Jaarlijks zijn er 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames en overlijden 1.250 patiënten door verkeerd medicijngebruik. Vaak is de oorzaak slechte overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners en slechte communicatie met de patiënt. De KNMP, de brancheorganisatie voor apothekers, wijst in een reactie op de eigen verantwoordelijkheid van patiënten. (NRC)