Aflossen wordt verplicht gesteld

Vanaf 1 augustus moeten huizenkopers met een hypotheek verplicht aflossen. De aflossingsvrije hypotheek – waarbij alleen rente wordt betaald – mag niet meer. Dat staat in een akkoord dat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), het ministerie van Financiën en de Nederlandse Verenging van Banken (NVB) afgelopen maandag bekendmaakten. Minister De Jager van Financiën (CDA) wil consumenten hiermee beschermen tegen zogenoemde ‘overkreditering’: dat huizenkopers een hogere schuldenlast hebben dan ze kunnen dragen.

Het aflossingsvrije gedeelte wordt vanaf de zomer beperkt tot maximaal 50 procent van de marktwaarde van een huis of appartement. Nu geldt er officieel geen bovengrens. Ook mag de hypotheeksom maximaal 110 procent van de marktwaarde van een woning bedragen inclusief overdrachtsbelasting (6 procent). Ook hier geldt nog geen officiële bovengrens.

Wat is dan die ‘marktwaarde’? Het akkoord hanteert vier mogelijke definities. De meeste recente WOZ-waarde (de waarde die gebruikt wordt voor belastingen), de verkoopprijs in het koopcontract, een taxatierapport of een overeenkomst met een aannemer kunnen dienen om de marktwaarde te bepalen.

Het is aan de bank die de hypotheek verstrekt om te kiezen welke vorm gehanteerd wordt. Het blijft dus mogelijk om een verbouwing mee te financieren, als dit volgens een taxateur het huis meer waard maakt.