Onbekend DNA wijst op nieuwe levensvorm

In monsters uit de Sargassozee is vreemd DNA gevonden dat niet in te delen is bij de bekende drie levensdomeinen.

Mogelijk leven er organismen in de oceaan die buiten alle bekende rijken van het leven vallen. In de Atlantische Oceaan vonden wetenschappers DNA dat niet van bacteriën, archaebacteriën en eukaryoten is. De nieuwe genen zijn dus misschien afkomstig van een onbekend levensdomein. Een andere verklaring is dat de genen toebehoren aan een nieuwe groep virussen.

Het vreemde DNA werd in minieme hoeveelheden aangetroffen in monsters uit de Sargassozee, die tijdens een expeditie in 2004 zijn verzameld. De onderzoekers isoleerden het DNA door alle cellen uit het zeewater te filteren en kapot te maken. Het mengsel van al het vrijgekomen DNA vermenigvuldigden ze met enzymen. Met deze techniek kan zelfs zeldzaam DNA worden gedetecteerd, maar het is naderhand niet meer mogelijk om te achterhalen in welke cellen de genen zaten.

Het team, onder leiding van Jonathan Eisen, beschreef zijn bevindingen vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One. Op zijn eigen blog benadrukt Eisen dat de vermoede nieuwe levensvormen nog niet gevonden zijn en dat de herkomst van het DNA onzeker is. Hij schrijft dat lang met de publicatie is gewacht, omdat hij de oorspronkelijke micro-organismen waaruit het DNA afkomstig is, probeerde te vinden. Dat is niet gelukt, daarom brengen zij de resultaten nu naar buiten. (NRC)