Wit, man en zestig plus - dat zijn de voorzitters

Autochtone mannen boven de zestig jaar. Dat zijn de voorzitters van raden van toezicht van woningcorporaties en in het onderwijs, de kinderopvang, gezondheidszorg en jeugdzorg. Van de 363 ondervraagde toezichthouders zijn er vier voorzitters van niet-Nederlandse afkomst, 56 zijn vrouw.

Zitoe, organisatie voor werving en selectie van toezichthouders, deed onderzoek onder 363 maatschappelijke instellingen in 2010. De organisatie deed hetzelfde onderzoek in 2008. Het aantal voorzitters van niet-Nederlandse afkomst was toen 0.

In het onderwijs, de kinderopvang, de gezondheidszorg en bij woningcorporaties werken veel vrouwen en allochtonen. „De raden van toezicht zijn bepaald geen afspiegeling van de organisaties waarop ze toezicht houden”, zegt directeur Ton du Burck van Zitoe. „En al helemaal niet van de samenleving. Het lijkt geen prioriteit te hebben.”

De raden van toezicht bestaan gemiddeld uit zes leden. Van die leden is een kwart vrouw. 1,3 procent van de leden is van niet-Nederlandse afkomst. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 50 en 60 jaar. Vorig jaar was krap 3 procent jonger dan 45 jaar.

Volgens Du Burck zoeken toezichthouders vaak onbewust naar een kopie van zichzelf als ze naar nieuwe leden speuren. Toch antwoordde eenderde van de voorzitters dat ze de samenstelling van de raad zouden willen veranderen.

Dat vindt Du Burck hard nodig. Het is belangrijk dat er meer ‘jongeren’ (jonger dan 45), vrouwen en allochtonen in de raad komen. „Als er verschillende mensen in zo’n raad zitten, heb je daar veel meer aan dan als iedereen op elkaar lijkt. En die vrouwen, jongeren en allochtonen zijn zeker te vinden. Je moet misschien iets beter zoeken.”