Herstelwerk centrale ligt weer stil

Toshiko Murakami, 62, cooks near her tsunami-hit house in Ofunato, Iwate Prefecture, Japan, Monday, March 21, 2011, after the March 11 earthquake and tsunami. (AP Photo/Koji Sasahara)
Toshiko Murakami, 62, cooks near her tsunami-hit house in Ofunato, Iwate Prefecture, Japan, Monday, March 21, 2011, after the March 11 earthquake and tsunami. (AP Photo/Koji Sasahara) AP

Tientallen technici van het elektriciteitsbedrijf Tepco hebben vandaag hun herstelwerk aan de elektriciteitsleidingen naar de koelings- en ventilatiesystemen van Fukushima Dai’ichi moeten onderbreken, omdat uit reactor 3 witte rook kwam. Gevreesd werd voor een nieuwe explosie en uitstoot van radioactieve dampen.

Sterke straling bij de reactoren 3 en 4 bemoeilijkt de reparatie van de anderhalve kilometer lange elektriciteitskabels naar de centrale regelkamer van kerncentrale en naar door de aardbeving en tsunami beschadigde koelings- en ventilatiesystemen. Tot nu toe is alleen de elektriciteit naar de controlekamer van reactor 2 hersteld. Maar of de koelings- en ventilatiemachinerie nog bruikbaar is, heeft Tepco nog niet kunnen vaststellen.

Het Internationale Atoomagentschap IAEA noemde de situatie ondanks de positievere berichten van de Japanse autoriteiten „onveranderd ernstig”. Het agentschap heeft intussen ook geconstateerd dat het zeewater dat gebruikt wordt om de opslagbassins met gebruikte splijtstof in reactoren 3 en 4 af te koelen weer terugstroomt naar de Stille Oceaan. In de omgeving van de centrale zijn in het drinkwater sporen van jodium en cesium aangetroffen. Ook in het drinkwater van Tokio zijn verhoogde, maar nog niet gevaarlijke waardes gemeten. Behalve met de gevolgen van een natuurramp die naar verwachting meer dan 20.000 mensen het leven heeft gekost, en een nucleaire crisis wordt Japan geconfronteerd met besmet voedsel. In verse melk en spinazie uit de landbouwgebieden in een straal van 150 kilometer van de centrale zijn hogere hoeveelheden jodium en cesium aangetroffen dan is toegestaan.

Of Japan ook geconfronteerd wordt met een voedselveiligheidscrisis is niet duidelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) noemde de vondst van radioactieve stoffen in melk en spinazie een groter probleem dan aanvankelijk werd gedacht. Maar voor zover bekend hebben deze producten de Japanse en internationale consumenten – China is een grote afnemer van Japanse levensmiddelen – nog niet bereikt.

Reportage Japan: pagina 12-13

Media Japan ingetogen: pagina 36