Geen bonus banken na staatssteun

De bonussen voor de top van ING vallen binnen de afspraken, erkent minister De Jager. Maar had het niet gematigder gekund? Als de banken de bonussen niet zelf inperken, dreigt wetgeving.

Er komt een wettelijk verbod op bonussen voor bestuurders van banken die in de toekomst aankloppen voor staatssteun. Minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) kondigde deze maatregel gisteren aan in het televisieprogramma Buitenhof. Banken die geen staatssteun hebben ontvangen krijgen eerst nog de kans zelf hun bonusbeleid aan te passen.

„Zolang je aan het staatsinfuus hangt als bank, mag je geen bonussen meer voor je bestuurders uitkeren”, zei De Jager. Daarmee neemt de minister een geprononceerder standpunt in dan afgelopen donderdag tijdens een debat met de Tweede Kamer. Een kleine meerderheid in de Tweede Kamer wilde de beteugeling van de inkomsten van bankiers wettelijk regelen. De Jager zei toen dat hij eerst zelfregulering binnen de financiële sector een kans wil geven. Als eind dit jaar blijkt dat de banken tekortschieten in het naleven van de bankencode, waarin afspraken staan over de beloningen, volgt ook voor banken die geen staatssteun hebben ontvangen een wettelijke vastlegging van het beloningsbeleid.

De aanscherping die De Jager gisteren voorstelde, is het gevolg van de ophef die vorige week ontstond toen bleek dat de top van bank-verzekeraar ING bonussen krijgt die oplopen tot 92 procent van hun jaarsalaris. Bestuursvoorzitter Jan Hommen – begin 2009 benoemd om ING uit de crisis te loodsen – krijgt over 2010 een bonus uitgekeerd van 1,25 miljoen euro, waarvan de helft in ING aandelen. Inclusief de twee andere bestuurders – Patrick Flynn en Koos Timmermans – keert ING 2,5 miljoen euro aan bonussen uit. Dat leidde tot verontwaardiging in de Tweede Kamer omdat ING nog 5 miljard euro in het krijt bij de Staat der Nederlanden, de helft van de staatssteun die de bank ontving tijdens de kredietcrisis eind 2008.

De afspraken over bonussen bij ING zijn gemaakt met zijn voorganger Wouter Bos. Maar, kijkend naar de combinatie van salaris en bonus van de ING-top, vroeg De Jager zich af of „het toch echt niet gematigder had gekund”.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat de aanscherping met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. „Dat is moeilijk, maar ik doe een moreel appel op de drie ING-bestuurders om hun bonus terug te storten”, zegt CDA-Kamerlid Elly Blanksma. ING handelde volgens haar in strijd met de bankencode. Morgen wordt waarschijnlijk een motie aangenomen waarin de banken wordt opgeroepen om deze code na te leven. Anders komt er vanaf september wetgeving, ook voor banken zonder schuld bij de overheid.