Elke foetus is het waard om te kunnen volgroeien

Het VU medisch centrum (VUmc) is van plan om een nieuwe test in te voeren, de zogenoemde ‘Downtest’. Deze test om bij foetussen het syndroom van Down vast te stellen, is volgens het VUmc veiliger, preciezer en goedkoper dan de bestaande methodes die worden gebruikt.

Wij missen de ethische paragraaf over de wenselijkheid van deze diagnostiek. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 90 procent van de foetussen wordt geaborteerd als het syndroom van Down wordt geconstateerd. De nieuwe test geeft grote zekerheid over de uitslag en heeft daarbij geen directe medische risico’s. Zeer waarschijnlijk zullen meer vrouwen zich laten screenen. Dat leidt, helaas, tot meer vroegtijdig afgebroken zwangerschappen. Dat heeft consequenties voor de maatschappelijke acceptatie van mensen met het syndroom van Down. Hoe leg je aan een familielid van 35 jaar met het syndroom van Down uit dat het waardevol is als het overgrote deel van de foetussen met die afwijking wordt geaborteerd? Wij vragen ons af of het VUmc heeft nagedacht over deze consequenties.

Werken met prenatale diagnostiek is ethisch ingewikkeld. Wij realiseren ons dat de realiteit daarom niet zwart of wit is. Echter, leven is volgens ons een gift van God en daarom van onschatbare waarde. Elke foetus is het waard om te kunnen volgroeien en te leven. Een extra chromosoom doet daar niet aan toe of vanaf.

Jan Brand

Student gezondheidswetenschappen en commissielid SGP-jongeren

Jacques Rozendaal

Voorzitter SGP-jongeren