Egypte voor aanpassing grondwet

Tijdens de eerste volksraadpleging sinds het aftreden van president Mubarak heeft Egypte gestemd voor snelle aanpassingen in de grondwet. Deze uitslag, en de lager dan verwachte opkomst (41 procent), zijn tegenvallers voor de hervormingsbeweging in Egypte.

Een grote meerderheid van de kiezers (77 procent) stemde dit weekeinde in met de amendementen, die de weg vrijmaken voor snelle verkiezingen. Op dit moment regeert de Opperste Militaire Raad Egypte. De grondwet zal op enkele punten de macht van de toekomstige president verzwakken. Zo wordt er een limiet van acht jaar gesteld aan zijn ambtstermijn en kan hij niet zonder toestemming van het parlement de noodtoestand uitroepen.

De dag verliep grotendeels zonder incidenten. Wel werd oppositieleider Mohamed ElBaradei door een menigte bekogeld met stenen en flessen, toen hij wilde stemmen.

Veel oppositiegroepen voerden actief campagne tegen de voorstellen, omdat ze niet ver genoeg zouden gaan. Leiders van de beweging die in februari met massale protesten Mubarak wist weg te krijgen, pleitten voor meer tijd om de grondwet volledig te herschrijven. Daarbij komt dat snelle parlementsverkiezingen tussen juni en september, het gevolg van het massale ‘ja’, niet in het voordeel zijn van de nog ongeorganiseerde oppositie. De geringe steun die de groepen kregen voor hun campagne duidt erop dat ze weinig vertrouwen genieten onder de bevolking.

De impopulaire NDP, Mubaraks partij, en de Moslimbroederschap steunden de voorstellen. Zij voerden de laatste dagen een actieve ‘Ja’-campagne. De Moslimbroederschap zegt, in tegenstelling tot de oppositiegroepen die onlangs zijn opgekomen, klaar te zijn voor parlementsverkiezingen. Onder de nee-stemmers bevonden zich volgens analisten veel koptische christenen. Onder deze minderheid bestaat veel vrees voor een verkiezingsoverwinning van de Moslimbroederschap.