Correcties en aanvullingen

Instituut voor Ecologie

In de introductietekst boven het artikel Omgekeerd bouwpakket in het groen (19 maart, pagina 11 van het katern Economie) staat dat het Instituut voor Ecologie onderdeel is van de Wageningen Universiteit. Dit is niet zo. Het is een zelfstandig instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.