correcties & aanvullingen

In Wat staat er in het EPD eigenlijk over mij? (18 maart, pagina 3) staat dat ‘candida’ een geslachtsziekte is. Dit is echter een schimmelinfectie, die niet noodzakelijk seksueel overgedragen wordt.