4,4 mld voor tracé Schiphol-Almere

Rijkswaterstaat wil nog dit jaar beginnen met de uitbreiding van de wegen tussen Schiphol en Almere. „Het grootste wegproject van de afgelopen tien jaar”, zei minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) vanmorgen op Schiphol bij de ondertekening van het tracébesluit. „Een vernieuwingsslag die zijn weerga niet kent.” De kosten bedragen 4,4 miljard euro. Daarvan betaalt de regio 280 miljoen. Het project moet in 2020 klaar zijn.

De weguitbreiding, die de snelheid grosso modo moet verhogen van 50 naar 80 kilometer per uur, is volgens de minister de „bekroning” van jaren discussiëren over de vraag hoe de files in dit economische hart van Nederland te bestrijden. Ruim vijf jaar geleden barstte een maatschappelijke discussie los over nut en noodzaak van een nieuwe snelweg die de autosnelwegen A6 en A9 moest verbinden. Het kabinet zwichtte toen voor bezwaren tegen zo’n weg, die waardevolle landschappen zou aantasten en een gevaar vormde voor het Naardermeer.

Nu is de weg vrij voor het alternatief. Er zijn 845 insprekers geweest. Tenzij de Raad van State later dit jaar roet in het eten gooit, kunnen eind dit jaar de eerste werkzaamheden beginnen, bij de A10-Oost en bij de A1 tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer. In totaal 63 kilometer aan wegen wordt verbreed en hier en daar voorzien van wisselstroken. Er worden twee landtunnels aangelegd; een van 3 kilometer in de huidige Gaasperdammerweg in Amsterdam-Zuidoost en een bij Amstelveen. Voor de laatste geldt dat Rijk en Amstelveen het nog eens moeten worden over financiering of versobering van de plannen, want de gemeente zegt onvoldoende geld voor zo’n tunnel te hebben.

Verder komen er een aquaduct over de A1 bij Muiden, ter hoogte van de kruising met de Vecht, en een nieuw stukje snelweg bij het knooppunt Diemen, inclusief tweede brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. „U rijdt daar nu 50, maar straks 100 kilometer per uur”, belooft projectdirecteur Jan Slager.

De plannen voorzien ook in aanleg van vrije busbanen. Tevens wordt flink geïnvesteerd in het openbaar vervoer.