Kabinet schrapt zeker kwart banen bij het UWV

Het UWV, verantwoordelijk voor onder meer de verstrekking van werknemersuitkeringen en medische keuringen, wordt flink ingekrompen. Er verdwijnen vijf- tot zesduizend arbeidsplaatsen. Dat is een kwart van de ruim 20.000 arbeidsplaatsen.

Dat hebben minister Kamp (VVD, Sociale Zaken) en het UWV gisteren bekendgemaakt. De maatregelen, waarover het kabinet afgelopen vrijdag overeenstemming bereikte, zijn de invulling van al langer bekende bezuinigingsbedragen voor het UWV. Die lopen op naar 600 miljoen euro in 2015, ongeveer eenderde van het budget van ongeveer 1,9 miljard euro. „Door met minder regels te gaan werken en zaken te versoberen, hebben we minder ambtenaren nodig”, zegt Kamp.

De afslanking voltrekt zich vooral bij UWV Werkbedrijf, dat de helft van zijn budget kwijtraakt. Werkbedrijf helpt mensen een baan te vinden, vaak met ‘werkcoaches’. Deze taak wordt teruggebracht tot gratis digitale dienstverlening.

Kamp heft het UWV niet op, zoals zijn partij en de PVV eerder hebben bepleit. De minister stelt dat het UWV „belangrijk werk’’ heeft gedaan bij het concentreren van werk waarbij vroeger honderden organisaties zoals bedrijfsverenigingen betrokken waren. Wel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om het UWV meer te laten samenwerken met vergelijkbare overheidsdiensten die ook uitkeringen uitbetalen, zoals de Sociale Verzekeringsbank (AOW en Kinderbijslag) en DUO (studiefinanciering). Gisteren werd ook bekend dat Kamp de subsidie aan de RWI stopt. De raad geeft adviezen over het functioneren van de arbeidsmarkt.

(NRC)