Het nieuws van 10 maart 2011

Donderdag bijzonderdag

Thank God It’s Friday, Saturday Night Fever, Gloomy Sunday, Blue Monday: sommige dagen van de week komen in kunst en cultuur meer aan bod dan andere. Donderdag is een neutrale dag. Hij wordt niet zo bejubeld als vrijdag en zaterdag en in sommige religies zondag, en niet zo verguisd als maandag en dinsdag. Menno Wigman dicht over de „onpeilbare verveling van een dinsdag”, niet over die van donderdag. Bernlef noemde een van zijn romans Buiten is het maandag om hetzelfde te zeggen. Volgens Hans Andreus is donderdag vooral bijzonderdag omdat het de volgende dag vrijdag is. In de literatuur komt donderdag het meest aan bod als alle dagen van de week genoemd worden, en donderdag hoort daar nu eenmaal bij. Als donderdag een kleur was, dan grijs. En dat terwijl de dag in het Grieks en Latijn vernoemd is naar de oppergod: donderdag is de dag van Zeus en Jupiter en in de Germaanse talen Thor of Donar. De god van de donder, die de bliksem uit zijn hamer kan laten flitsen, heerst over een dag die weinig sporen nalaat. Maar de saaiste dag in de geschiedenis – 11 april 1954, volgens onderzoeker William Tunstall-Pedoe – is dan weer geen donderdag, maar een zondag.Op welke dag van de week iets gebeurd is, wordt al snel minder belangrijk. Wie weet nog op welke dag de eerste man op de maan stond, president Kennedy werd doodgeschoten of een vliegtuig zich in het World Trade Center boorde? Zelfs van een dagboek worden de dagen van de week niet onthouden. Wie weet dat Anne Frank op een dinsdag voor het laatst aan Kitty schreef?Donderdag heeft maar aan een paar gebeurtenissen zijn naam mogen verbinden. In Amerika is dat de beurskrach die op 24 oktober 1929 de grote depressie inluidde en sindsdien te boek staat als zwarte donderdag. Een witte donderdag is er ook, op die dag wordt het laatste avondmaal herdacht, dat plaatsvond voor goede vrijdag. Ook Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag.Op deze pagina een grabbelton van donderdagse dingen.