Claudia Melchers wil niet dat haar ontvoerder een boek publiceert

Het kort geding tegen de VARA wegens een uitzending van het praatprogramma Pauw & Witteman, waarin een ontvoerder van Claudia Melchers optrad, gaat ‘vooralsnog’ niet door. Wel dient aanstaande maandag in de rechtbank van Zutphen een kort geding tegen de ontvoerder, Izaan Moenir-Alam. Hiermee wil de familie Melchers een publicatieverbod afdwingen van het boek Cocacabana, de aanleiding voor Moenir-Alams optreden in het VARA-programma. Ook eist zij een vergoeding voor geleden ‘materiële en immateriële schade’. Het kort geding in Zutphen dient achter gesloten deuren. De familie plaatste maandag en dinsdag in vier kranten een oproep aan Moenir- Alam, wiens verblijfplaats niet bekend is, om op maandag in Zutphen te verschijnen.

Miljonairsdochter Claudia Melchers werd in september 2005 voor de ogen van haar kinderen weggevoerd door drie ontvoerders, onder wie Moenir-Alam. Zij werd twee dagen later vrijgelaten. Moenir-Alam werd in 2007 veroordeeld tot acht jaar cel. Op 23 februari, drie dagen na zijn vervroegde, voorwaardelijke vrijlating, vertelde Moenir-Alam bij Pauw & Witteman over de ontvoering en het boek dat hij er over schreef. Dat lag als ‘dummy’ op tafel. Tijdens de uitzending ontstond een lacherige sfeer, in de woorden van presentator Jeroen Pauw, wegens de „clumsiness” (onhandigheid) van de ontvoerder. Pauw maakte enkele opmerkingen die gelach ontlokten aan het publiek.
Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

De familie Melchers liet weten „de uitzending en de manier van interviewen (–) gevoelloos en bijzonder kwetsend” te vinden en eiste van de VARA een rectificatie, waarvan zij de tekst zelf opstelde. Omdat de omroep weigerde te rectificeren, kondigde de familie een kort geding aan.

Dit nu is vooralsnog van de baan, omdat de VARA in een brief „uitgebreid door het stof is gegaan”, volgens hun woordvoerder Charles Huijskens. Ook bood Pauw in andere media zijn excuses aan. Een fragment van het boek heeft de omroep van zijn site gehaald, het fragment van de uitzending nog niet. De familie wil dat ook dit wordt verwijderd.

Excuusbrief van de VARA:

Geachte,

Conform de afspraak ontvangt u hierbij, zowel namens het bestuur van Omroepvereniging VARA als

namens de redactie van Pauw&Witteman, een reactie op uw brief van 1 maart 2011.

1. U schrijft dat uw cliënte mevrouw C.M. Melchers en haar familie zich ernstig gegriefd voelen door het (verloop van) het interview d.d. 23 februari 2011 met de heer Moenier-Alam. De VARA stelt voorop dat zij dit zeer betreurt. Wij (en in het bijzonder ook onze presentatoren Paul Witteman en Jeroen Pauw) hebben uiteraard nimmer de intentie gehad om uw cliënte te kwetsen dan wel het uw cliënte aangedane leed op welke wijze dan ook te relativeren. Wanneer dit wel gebeurd is, spijt dat ons.

2. Onze redactie heeft (echter) uit journalistieke overwegingen besloten om de heer Moenier-Alam uit te nodigen voor haar programma. De zaak van uw cliënte is immers een van de bekendste ontvoeringszaken uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Niet in de laatste plaats door de (ogenschijnlijk) amateuristische wijze waarop dit –ernstige- misdrijf werd uitgevoerd. Het feit dat een van de afgestrafte, althans voorwaardelijk in vrijheid gestelde, daders dit zelf nog eens in een boek beschreven heeft, heeft voor een programma als Pauw&Witteman journalistieke waarde.

3. Onze presentatoren brachten tijdens het interview, zowel in woord als in hun houding, tot uitdrukking dat zij het misdrijf en de traumatische gevolgen daarvan voor uw cliënte verafschuwden. Helaas ontstond er op enkele momenten een wat hilarische sfeer. Dit gebeurde kort en ongewild en betrof louter de “clumsiness” van de daders. Niettemin kunnen wij ons voorstellen dat dit uw cliënte gegriefd heeft.

Onze presentator Jeroen Pauw heeft hierover de afgelopen dagen meerdere malen zijn spijt betuigd. Hij had enkele opmerkingen achteraf liever niet gemaakt. Ik verwijs u in dit verband naar zijn interview met RTL Boulevard d.d. 25 februari 2011 (zie link:

http://www.rtl.nl/xl/#/u/6f87c2d9-80a8-4890-9e1f-ee3d0e553042/)

en de reacties die hij op of omstreeks diezelfde dag gaf tegenover het NRC, De Telegraaf en het Parool. Bedoelde krantenartikelen sluit ik gemakshalve voor u bij.

De VARA directie staat achter dat commentaar.

4. De VARA meent echter ook dat dit commentaar (deze spijtbetuiging van de heer Pauw) volstaat. Van een onrechtmatige daad jegens uw cliënte of een schending van een journalistieke gedragscode, op grond waarvan wij tot rectificatie gehouden zouden zijn, is immers geen sprake (geweest). Niet tijdens het interview en evenmin bij de voorbereiding daarvan. Wat die voorbereiding betreft geldt overigens nog dat onze redactie voorafgaand aan de uitzending contact heeft gezocht met de familie Melchers. De familie Melchers ging echter ieder contact uit de weg. Maar dit terzijde. Bij gebreke van een onrechtmatig of onzorgvuldig karakter zullen wij evenmin overgaan tot aanpassing van onze website, met dien verstande dat wij wel de link naar het “voorproefje” uit Cocacabana off line zullen halen; dit om iedere schijn van promotie van het boek onzerzijds bij uw cliënte weg te nemen.

De VARA hoopt van harte dat uw cliënte begrip kan opbrengen voor dit standpunt.

De VARA verzoekt u tenslotte om haar welgemeende excuses over te brengen aan de familie Melchers voor het verdriet en de emotie die onze uitzending van 23 februari 2011-kennelijk- onbedoeld heeft opgeroepen. Nogmaals: dit spijt ons ten zeerste.

U ontvangt deze brief zowel per e mail als per gewone post.

Met vriendelijke groet,

Babet den Ouden
Bedrijfsjurist