Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Plannen kilometerheffing kostten 200 miljoen, maar ‘geen resultaat’

De kilometerheffing komt er niet, maar heeft wel meer dan 200 miljoen euro gekost. Studies, analyses, rapportages en planning kostten ruim 100 miljoen. De andere helft is gebruikt om de geest van automobilisten rijp te maken voor het project.

Wat de 200 miljoen heeft opgeleverd, is moeilijk te zeggen. De helft is gebruikt voor kostenramingen, het narekenen van sommen, het formuleren van protocollen, het afstemmen van procedures en secretariële ondersteuning. Dat schrijven NRC-redacteuren Jeroen Wester en Oscar Vermeer vanmiddag in NRC Handelsblad.

‘Zonde van het geld’
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat huurde op een bepaald moment honderd mensen in. Daarnaast waren vijftig ambtenaren er fulltime bij betrokken. Inmiddels is de organisatie op het departement vrijwel opgeheven.

“Zonde van het geld”, zegt Eric-Mark Huitema van mobiliteitsexpert bij IBM, een van de achttien bedrijven die direct betrokken waren bij het project. “De kennis is niet bij het ministerie achtergebleven. Alle dossiers zijn weer meegenomen.”

‘Geen enkel aantoonbaar resultaat’
Het kabinet-Rutte heeft het project gestaakt en doet alleen nog proeven met ‘spitsmijden’ en andere lokale studies. De kilometerheffing was het belangrijkste dossier van toenmalig minister van Verkeer Camiel Eurlings. De CDA’er was de eerste die na decennia van discussie in 2009 met een wetsvoorstel kwam.

Een betrokkene die anoniem wil blijven, zegt: “Er is geen enkel aantoonbaar resultaat geboekt. Er is veel belastinggeld in een ambitie gestoken.” Volgens het ministerie heeft het project veel kennis opgeleverd die bij een herkansing weer kan worden ingezet.