Kort nieuws Wetenschap

Filmpje uit levende cel toont celdeling in 3D

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 7 maart. Een nieuw type microscoop kan 3D-filmpjes maken van wat er binnenin een levende cel gebeurt. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk de chromosomen van een delende cel in drie dimensies te volgen. Conventionele microscopen maken cellen vaak dood doordat ze er te veel licht bovenop schijnen. De nieuwe microscoop belicht de cellen daarom met een zeer dunne lichtbundel vanaf de zijkant. De cel wordt op verschillende hoogten beschenen, terwijl de microscoop tweehonderd foto’s per seconde maakt. Die foto’s worden met de computer gestapeld om de 3D-beelden te reconstrueren. Amerikaanse onderzoekers beschreven hun uitvinding vrijdag in Nature Methods.

Vroege indianen waren vertrouwd met de zee

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 7 maart. Op de Channel Islands voor de kust van Californië leefden al mensen aan het einde van het Pleistoceen (zo’n 12.000 jaar geleden). Ze aten vooral vis, schelpdieren en zeevogels, blijkt uit stenen pijlpunten en resten van verorberde jachtbuit die Amerikaanse archeologen vonden op het eiland Santa Rosa en vrijdag beschreven in Science. Toen de archipel werd gekoloniseerd, lag hij altijd nog 10 kilometer varen van de kust. Deze mensen beschikten dus over schepen en de noodzakelijke vaardigheden voor kustvaart. De ouderdom van de vondsten op de Channel Islands versterkt de theorie dat de eerste Amerikanen niet alleen over een toenmalige landverbinding in de huidige Beringstraat, maar ook langs de kust van Siberië naar de Nieuwe Wereld kwamen.

Weer valse claim over buitenaards leven

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 7 maart. Opnieuw is ophef ontstaan door een wetenschapper in dienst van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA die claimt bewijzen te hebben voor het bestaan van buitenaards leven. Astrobioloog Richard Hoover schrijft in een wetenschappelijke publicatie in het blad Journal of Cosmology dat hij in drie verschillende meteorieten ‘fossielen van cyanobacteriën’ op heeft gevonden. Elektronenmicroscopische foto’s van draadvormige structuren en analyse van de chemische samenstelling moeten het bewijs vormen. Maar het lijkt een herhaling van het beruchte onderzoek aan de Marsmeteoriet ALH 84001, in 2006 gepubliceerd in Science, waarin een andere NASA-onderzoeker (David McKay) claimde dat er bacteriefossielen in zaten. Later is aangetoond dat de aangetroffen structuren ook kunnen ontstaan door verhitting, zoals die optreedt wanneer een meteoriet door de aardse atmosfeer op de aarde valt.