Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Defensie

Ernstige misstanden bij ICT-afdeling Nederlandse marine

Bij CAMS Force Vision, een vooraanstaand onderdeel van de Nederlandse marine, is sprake van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Personen die zich verzetten tegen de bedrijfscultuur of naar buiten willen treden over de misstanden wordt het leven zuur gemaaktschrijft de Volkskrant.

De krant baseert zich op een intern defensiedossier over ernstige integriteitsschendingen dat zij in handen heeft gekregen. Volgens hen heeft minister van Defensie Hans Hillen deze misstanden niet gemeld aan de Tweede Kamer, maar was zijn departement er wel degelijk van op de hoogte.

Zelfverrijking en diefstal
CAMS Force Vision is een onderdeel van de marine dat zwaar beveiligde defensiesoftware en maritieme wapensystemen ontwikkelt. Recent onderzoek naar deze ICT-afdeling wijst uit dat er misbruik wordt gemaakt van dienstauto’s en telefoons, materiaal wordt gestolen en dat het management zichzelf verrijkt met bonussen.

De ICT-afdeling is een tak van de Defensie Materieel Organsiatie (DMO), waar begin februari bij een andere afdeling ook al onregelmatigheden werden geconstateerd. Toen benadrukte de minister dat het een incident betrof wat reeds opgelost was en wees verder onderzoek naar de bedrijfscultuur bij de DMO van de hand.

Klokkenluiders geïntimideerd
Een klokkenluider bracht de misstanden bij CAMS Force Vision aan de orde, waarna er onderzoek werd ingesteld naar de afdeling. Verschillende medewerkers bevestigden de misstanden. Deze medewerkers worden sinds het onderzoek bedreigd en geïntimideerd door collega’s.

De PvdA en de SP hebben inmiddels een debat aangevraagd met minister Hillen over deze zaak. Ze eisen een verklaring waarom de misstanden bij CAMS Force Vision niet gemeld zijn aan de Tweede Kamer.