Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

‘Te weinig informatie wegbeheerders voor verbeteren onveilige situaties’

Gemeenten en provincies willen als wegbeheerders meer inzicht in de toedracht van verkeersongevallen. Bij hen is vaak weinig bekend over ongelukken, waardoor ze niet kunnen inspelen op mogelijke onveilige situaties.

Moeite met aanleggen rotondes en fietspaden
Trouw schrijft dat stadsregio’s, gemeenten en provincies willen dat de politie en verzekeraars hen vaker en beter inlicht over ongevallen in het verkeer. Meer kennis hierover zou ze kunnen helpen bij het bepalen van waar bijvoorbeeld rotondes of fietspaden moeten komen.

Nu krijgen wegbeheerders vaak alleen informatie over de dag, tijd en plaats van een ongeval. Ze willen echter ook weten wat voor voertuig het was, uit welke rijrichting dat kwam en hoe oud de betrokkenen waren.

‘Wij gaan niet het werk van de politie doen’
Een woordvoerder van de Raad van de Korpschefs zegt dat het uitgebreid informeren van wegbeheerders over ongevallen met lichte schade geen kerntaak van de politie is. Hij verwijst naar autoverzekeraars. Maar de Bond van Verzekeraars weigert de informatie echter door te spelen. “Wij zijn er niet om het werk van de politie te doen”, zegt een woordvoerder.

Jaarlijks vinden in Nederland ruim een miljoen ongelukken plaats. Dat kost de samenleving ruim twaalf miljard per jaar.