Verplichte Eindtoets is een onzinnig voorstel

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) wil het basisonderwijs een verplichte eindtoets opleggen (NRC Handelsblad, 1 maart). Dat is een ondoordacht en onzinnig voorstel. Door het verplicht stellen kan de overheid alle scholen gemakkelijk afrekenen op de toetsscores, maar Van Bijsterveldt gaat voorbij aan het feit dat toetsscores daarvoor niet geschikt zijn. Cito schrijft in de handleiding van de Eindtoets al dat het niet mogelijk is om snelle en gemakkelijke conclusies te trekken over de kwaliteit van het onderwijs op basis van de Eindtoets.

Het gaat niet om lage scores, maar om lagere scores dan op grond van de populatie mogen worden verwacht. Om dat te kunnen bepalen, moet je op leerlingniveau de kind- en achtergrondfactoren nauwkeurig in beeld brengen en een begintoets afnemen. De wetenschap is het erover eens dat het niet mogelijk is om jonge kinderen betrouwbaar te toetsen en alle kind- en achtergrondfactoren krijg je nooit compleet in beeld. Dit hele opbrengstcircus, dat nu verder wordt opgetuigd, is duur en onnodig.

De inspectie moet kijken naar het onderwijsproces zelf, van alle scholen, ongeacht hun gemiddelde score. Heb je daar als overheid het geld niet voor over, hef de inspectie en het toetscircus dan op. Dan kunnen we dat geld aan onderwijs besteden.

Herman Godlieb

Nieuwe Pekela