Toelatingsbeleid universiteit op de schop

In zijn verwijt aan de universiteit (Opinie, 15 februari) gaat Leo Prick voorbij aan de essentie – dat het landelijke toelatingsbeleid verouderd is en hoognodig eens op de schop moet.

Nu is het zo dat een scholier kan instromen met het juiste profiel, maar met een te laag cijfer voor een schoolvak dat belangrijk is voor de vervolgopleiding. Dit opent de weg naar een geclausuleerde of geconditioneerde toelating – voor het succesvol starten en afronden van een opleiding moet je als student een voldoende hoog niveau halen voor een bepaald vak. Per instelling kunnen de eisen aan die doorstroomrelevante vakken uiteraard verschillen, omdat de opleidingen ook verschillen. De meest charmante oplossing is om de selectie per universiteit te bepalen. De prima ervaringen met de decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde in Rotterdam bewijzen dat het werkt. Ook de resultaten van studiekeuzegesprekken aan de Erasmus Universiteit zijn hoopgevend. Studenten kiezen bewuster. Ze weten beter waar ze aan beginnen. Bovendien wordt met de studiekeuzegesprekken de motivatie gezaaid waarmee later het studiesucces wordt geoogst.

Een goede studiekeuzebegeleiding met duidelijke verwachtingen, een herkenbaar studentprofiel, eventueel studiekeuzegesprekken vóór de poort en geclausuleerde toelating biedt een goed perspectief om tot een hoger studierendement te komen. Zo zullen universiteiten en aanstaande studenten een bewustere keuze maken, met een lagere studie-uitval als resultaat. Dan hoeven we niet meer met een vingertje naar (on)schuldigen te wijzen.

Gerard Hogendoorn

Coördinator aansluiting vwo-wo Erasmus Universiteit Rotterdam