Senaat rechtstreeks kiezen geeft patstellingen

In het hoofdredactioneel commentaar van 1 maart wordt een pleidooi gehouden voor een rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer. Het negentiende-eeuwse systeem waarin de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen, is immers geheel achterhaald. Zolang Nederland voor een tweekamerstelsel kiest, is een rechtstreeks verleend mandaat aan de orde.

Nederland heeft nooit gekozen voor een tweekamerstelsel. Het is in 1815 bij het ontstaan van het Koninkrijk aan het volk opgelegd, als gevolg van de wensen van vooral de Belgische adel. Daarna is het constitutioneel vrijwel onmogelijk gemaakt om dat stelsel te wijzigen.

Met een rechtstreeks – en uiteraard niet tegelijkertijd met de Tweede Kamer – gekozen Eerste Kamer krijgen we twee politiek (hoogstwaarschijnlijk) verschillend samengestelde ‘volksvertegenwoordigingen’, die elkaar ongetwijfeld voor de voeten zullen gaan lopen. Dat levert politieke en bestuurlijke patstellingen op, die we in deze tijden van globalisering kunnen missen als kiespijn.

We moeten de Eerste Kamer absoluut niet rechtstreeks kiezen. We moeten de Eerste Kamer afschaffen en de Raad van State beter bemensen, voor het – vooraf – technisch ‘screenen’ van wetgeving.

Robert J. Smits

Teteringen