Rabobank: vraag naar woningen bevriest

De aangekondigde aanscherping van de wet- en regelgeving bij het verstrekken van hypotheken kan tot gevolg hebben dat de „woningmarkt op slot gaat”.Dat zei bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers over 2010.

Eerder gaf ING Bank dezelfde waarschuwing. Moerland van Rabobank signaleerde dat verschillende instanties – zoals de toezichthouder AFM, het Nibud en het Basels comité – nieuwe eisen stellen aan het verstrekken van hypotheekkredieten. „Deze cumulatie van voorschriften is een serieuze bedreiging voor de woningmarkt”, aldus Moerland. De woningmarkt staat dit jaar nog onder druk. De Rabobank verwacht een daling van de huizenprijzen van 2 procent. De Rabobank zag haar marktaandeel in de hypotheekmarkt afgelopen jaar met 1 procent afnemen tot 29 procent.

Afgelopen jaar realiseerde de Rabobank een winst van 2,8 miljard euro, een stijging van 26 procent in vergelijking met 2009. Dat jaar daalde de winst scherp. „We zitten weer op het oude niveau”, zei bestuursvoorzitter Moerland in een toelichting. De winst is aangewend om het vermogen te versterken. Dat is nodig omdat in het kader van internationale afspraken, Basel III, de kapitaalbuffers moeten worden vergroot om eventuele nieuwe financiële klappen op te vangen. Het eigen vermogen van de Rabobank steeg het afgelopen jaar met 8 procent tot 40,8 miljard euro.

Volgens Moerland was er in 2010 sprake van „een broos economisch herstel”. De kredietverlening nam toe, maar lag op een relatief laag niveau omdat er door de onzekere economische situatie minder vraag naar leningen is. De kredietverlening aan particulieren steeg met 5 procent; handel, industrie, dienstverlening met 3 procent. In de voedselsector steeg de kredietverlening met 13 procent.

De Rabobank hanteert drie financiële doelstellingen: een risicoratio (tier 1-ratio) van 12,5, een nettowinstgroei van minimaal 10 procent en een rendement op eigen vermogen van minimaal 8 procent. In tegenstelling tot 2009 werden afgelopen jaar alle financiële doelstellingen gehaald. De relatief sterke winstgroei was mogelijk omdat de Rabobank minder reserveringen hoefde te maken voor kredietverliezen.

De coöperatieve Rabobank Groep bestaat uit 141 lokale Rabobanken. Bij de Rabobank werkten afgelopen jaar ruim 58.700 mensen, bijna 600 minder in vergelijking met 2009. Van Rabobankmedewerkers werken er 67 procent in Nederland en 33 procent in het buitenland. De bank is in 48 verschillenden landen actief.