Rabobank boekt kwart meer winst

De Rabobank heeft vorig jaar ruim 25 procent meer winst geboekt dan in 2009. De nettowinst was bijna 2,8 miljard euro.

De groei was onder meer een gevolg van het voorzichtige economische herstel, lagere toevoegingen aan de kredietvoorzieningen (‘waardeveranderingen’) en kostenbesparingen. De bank hoefde minder geld opzij te zetten om slechte leningen te kunnen opvangen, omdat zakelijke partners hun financiële situatie hadden verbeterd. Het grootste deel van de nettowinst komt van het binnenlands retailbedrijf, waar een winststijging van 52 procent werd geboekt. De buitenlandse retail en zakelijke activiteiten haalden 37 procent hogere winst.

De bank noemt de glastuinbouw als één van de sectoren waarin het duidelijk beter ging. De bouw blijft nog achter.

’2011 moeilijk jaar’
Rabobank denkt dat 2011 een moeilijk jaar wordt, waarin de economie “naar verwachting afvlakt” en kredietverstrekking maar matig zal groeien. Overheidsbezuinigingen, dalende huizenprijzen en strengere regels voor banken vergroten de onzekerheid, aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland in een toelichting. Maar, “de winstgevendheid en daarmee de vermogenspositie van de Rabobank Groep blijft naar verwachting op een passend niveau”, aldus Moerland.

Tier 1-ratio
De Tier 1-ratio steeg in 2010 met 1,9 procentpunt naar 15,7 procent. Dat is ruim boven de doelstelling van 12,5% die de bank hanteert. De Tier-1 ratio is de verhouding tussen het garantievermogen van de bank (aandelen, obligaties) en de naar risico gewogen activa (verschafte kredieten en beleggingen gewogen naar risico’s als kredietwaardigheid). Kortweg het kernvermogen van een bank als percentage van het risicogewogen balanstotaal.