Mogelijk zetel te weinig voor coalitie, 99 procent van stemmen geteld

Minister-president Mark Rutte spreekt zijn partijgenoten toe op de VVD verkiezingsavond. Foto: WFA / Bart Maat

Met 99 procent van de stemmen geteld is nog steeds niet te zeggen of de coalitie de Eerste Kamer in handen krijgt. Volgens de laatste cijfers zouden VVD, CDA en PVV één zetel te kort komen voor een meerderheid.

Lees op het liveblog hoe de ontwikkelingen zich gisteren en vannacht ontvouwden. De uitslagen per gemeente zijn op deze verkiezingskaart te zien.

VVD wint, PVV komt met tien de Senaat in
De VVD pakt volgens een telling van de NOS op basis van de gisteren uitgebrachte stemmen zestien zetels in de Eerste Kamer, een winst ten opzicht van 2007 van twee. Het CDA zou er elf krijgen (een verlies van tien). De PVV komt met tien senatoren de Senaat in. In totaal 37 van de 75 zetels zouden daarmee in handen zijn van de coalitiepartijen en hun gedoogpartner.

De PvdA houdt haar zetelaantal van veertien vast. SP verliest er vier en komt op acht, D66 wint er vier en komt op zes. GroenLinks wint één zetel en komt op vijf. De Partij voor de Dieren behoudt haar ene zetel.

Verdeling in Eerste Kamer pas op 23 mei definitief
Ook als dit de scores zijn na het tellen van alle stemmen is nog niet te zeggen of dit de definitieve verdeling van de Senaat wordt. Op 23 mei kiezen de nieuwe Provinciale Staten, die gisteren zijn gekozen, de nieuwe Senaat. Uit tactische overwegingen of anderszins zouden Statenladen er nog voor kunnen zorgen dat zetels anders worden verdeeld dan uit de voorlopige berekeningen op te maken is.

Met een meerderheid in de Eerst Kamer zou de coalitie gemakkelijker kabinetsbeleid uit kunnen voeren. Veel oppositiepartijen hebben al aangekondigd om wetsvoorstellen in de Senaat te laten sneuvelen.

Mocht de uitslag zo blijven dan kan de coalitie zich nog wenden tot de SGP of nieuwkomer 50Plus van Jan Nagel, die beiden één zetel in de Senaat krijgen zoals het er nu naar uitziet. Voor het SGP betekent dit een verlies van één zetel ten opzicht van 2007.

Opkomst rond 56 procent
De opkomst komt uit op rond de 56 procent en dat is bijna tien procentpunt hoger dan in 2007. Het is de hoogste opkomst sinds de Provinciale Statenverkiezingen in 1987, toen ruim 66 procent ging stemmen. Algemeen wordt aangenomen dat het referendumkarakter van deze verkiezingen ten grondslag ligt aan het hoge opkomstpercentage. Volgens de NOS blijkt uit ondervraging van kiezers dat 35 procent van de mensen zijn stem zou typeren ‘een stem voor dit kabinet’. Nog eens 35 procent noemde zijn stem ‘een stem tegen het kabinet’.