Israël als een westers front

Het beeld van Israël als vooruitgeschoven post in de strijd tegen de islam. Die opvatting wordt maar door enkele fracties in de westerse politiek gehuldigd: de evangelicals in de VS en de nationalistische volkspartijen in Denemarken en Nederland. Maar waarom steunt het Westen Israël dan wel? Deskundigen wijzen op historische banden. De eerste Israëliërs waren Europeanen en in Europa en de VS bestaat ook veel sympathie voor Israël wegens de Holocaust. En gedurende de Koude Oorlog fungeerde Israël als tegenwicht voor invloed van de Sovjet-Unie in de regio. Ook een vaakgenoemd argument om Israël te steunen is ‘de democratie in de regio te bewaken’. Als die steun wordt gestaakt, zou het land ten prooi kunnen vallen aan vijandige – ondemocratische – buurlanden.