Huis VS voorkomt dat regering op slot gaat

Zo zorgt het ervoor dat de regering geld kan blijven uitgeven.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een noodmaatregel goedgekeurd die voorkomt dat de federale regering vanaf aanstaande vrijdag geen geld meer zou kunnen uitgeven en dus de facto ‘op slot’ zou gaan.

Morgen wordt de wettelijk toegestane staatschuld naar verwachting overschreden. Als het Congres niet zou instemmen met een verhoging van het schuldenplafond zou er een tijdelijke stop komen op uitgaven als pensioen en de zorgverzekering voor ouderen en minima. De verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten over de begroting is zo groot dat ze het deze week niet eens zouden worden.

Met de door de Republikeinen voorgestelde noodmaatregel krijgt de regering van president Obama twee weken extra tijd om tot een compromis te komen over de maximale staatsschuld. Als dat compromis er dan niet is, worden de reguliere uitgaven alsnog gestaakt. (AP, Reuters)