Groenlinkser Vendrik naar Rekenkamer

Oud-Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) wordt lid van het college van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer heeft hem vanmorgen officieel voorgedragen.

Officieel heeft de Kamercommissie die over de benoeming gaat drie kandidaten voorgedragen, waarbij Vendrik op de eerste plaats staat. De overige kandidaten zijn hoogleraar bestuurskunde Monica den Boer (plek twee) en de Delftse burgemeester Bas Verkerk op drie.

Officieel moet het parlement over de voordracht van Vendrik stemmen. Dat zal naar verwachting dinsdag gebeuren. De Kamer volgt veelal de voordracht van de commissie. Daarna moet het kabinet de Kroonbenoeming, in principe voor het leven, bekrachtigen.

Vendrik volgt de eind vorig jaar opgestapte Gijs de Vries op, die sinds dit jaar lid is van de Europese Rekenkamer. Met de benoeming van Vendrik is het college weer compleet. Dat bestaat verder uit president Saskia Stuiveling (PvdA) en collegelid Gerrit de Jong (CDA).

De benoeming van Vendrik is opmerkelijk. Het is voor het eerst in ruim vijftien jaar dat er een politicus van een kleinere partij benoemd wordt in het college. De afgelopen jaren verdeelden de traditionele grote drie partijen (CDA, VVD en PvdA) de zetels. Voor die tijd kwamen collegeleden vaak uit de ambtenarij en deed de politieke kleur er niet toe. Gijs de Vries was bij zijn benoeming in 2008 lid van de VVD, maar stapte in 2010 over naar D66.

Vendrik was tussen 1998 en 2010 financieel specialist van de GroenLinks-fractie. Hij was een vertrouweling van fractievoorzitter Femke Halsema en zorgde er met haar voor dat de partij een liberaler karakter kreeg, onder meer op het gebied van sociale zekerheid en financiën. Vendrik stelde zich na de val van het vierde kabinet-Balkenende niet herkiesbaar.