GroenLinks: agenten of aidsremmers

Groen Links heeft bij de Statenverkiezingen niet het tikje gekregen dat door de peilingen werd voorspeld. Het vertrek van Femke Halsema noch de teleurstelling van leden die het oneens waren met de politiemissie in Kunduz hebben GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap geschaad. Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 won GL een klein beetje. Gezien alle

Groen Links heeft bij de Statenverkiezingen niet het tikje gekregen dat door de peilingen werd voorspeld. Het vertrek van Femke Halsema noch de teleurstelling van leden die het oneens waren met de politiemissie in Kunduz hebben GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap geschaad.

Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 won GL een klein beetje. Gezien alle complimenten voor Saps eerste grote optreden in de Tweede Kamer incasseerde zij gister waarschijnlijk een zeker Kunduz-effect.

Nu GroenLinks verder een rol hoopt te spelen in het nieuwe parlementaire landschap vol kansen op akkoordjes kan het nuttig zijn te lezen wat in VVD-kring over het Kunduz-compromis wordt geschreven. Mark van de Velde van de liberale Teldersstichting:

Je zou na halve eeuw ervaring met ontwikkelingssamenwerking – vaak in landen die gunstig bij Afghanistan afsteken – enige bescheidenheid en realisme verwachten ten aanzien van opbouwmissies. Zelfs in een ministaatje als Kosovo, nota bene in de Europese achtertuin, lukt het de Europese Unie in een periode van ruim tien jaar nauwelijks om goed bestuur, etnische verdraagzaamheid en mensenrechten te bevorderen. In Bosnië moddert de ‘internationale gemeenschap’  al veel langer aan zonder duidelijke resultaten. Toch gaan we in Afghanistan proberen om in vier maanden agenten op te leiden met extra aandacht voor “mensenrechten, vrouwen- en kinderrechten en integriteit” (Kamerbrief 27 januari).

De medewerker van de Teldersstichting geeft duidelijk aan dat je een half miljard euro maar één keer kunt uitgeven. Nu Nederland zich geen plaats aan de G20-tafel kon kopen met het besluit vóór de trainingsmissie, resteert ons wachten tot de opgeleide politiemensen een keer uit hun rol vallen, althans zoals Jolande Sap die heeft bedacht. Dan hebben we twee keer niks.

Alsof politiek niet neerkomt op het maken van keuzes. De keuze vóór het besteden van een half miljard aan de opleiding van Afghaanse politieagenten is een keuze tegen aidsremmers en tegen muskietennetten. Hopelijk herinneren de voorstanders van de missie zich dat als de operatie halverwege wordt afgeblazen en het geld in rook is opgegaan.