EU: Kroatië is nog niet klaar

Kroatië moet meer vooruitgang laten zien op het gebied van de strijd tegen corruptie en hervorming van de rechterlijke macht, als het in juni de onderhandelingen over toetreding tot de EU wil afronden.

Dat is de boodschap van de Europese Commissie aan Zagreb, verpakt in een gisteren gepubliceerd voortgangsrapport over de onderhandelingen over toetreding.

Volgens het rapport zijn er meer praktijkvoorbeelden nodig om te bewijzen dat Zagreb echt de corruptie wil aanpakken en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wil versterken. Er loopt een aantal corruptie-onderzoeken, maar die hebben nog niet geresulteerd in rechterlijke vonnissen.

Ook de behandeling van oorlogsmisdaden die in de jaren negentig zijn begaan tijdens de felle strijd in het voormalige Joegoslavië, laat volgens Brussel te wensen over. Er zijn teveel zaken waarin nog niet is overgegaan tot onderzoek of vervolging.

Op de achtergrond speelt het gevoel in Brussel dat de Europese Unie bij de toelating van Roemenië en Bulgarije in 2007 onvoldoende streng is geweest, en er te makkelijk op heeft vertrouwd dat plannen voor hervormingen na toetreding verder zouden worden uitgewerkt.

Als de onderhandelingen zijn afgerond moeten alle 27 huidige lidstaten het toetredingsverdrag ratificeren. Kroatië zou op zijn vroegst in 2013 kunnen toetreden tot de EU.