Donderdag? Dat moet cultuur zijn!

Vrijdag? Dit moet cultuur zijn! luidde ooit de titel van een bundel van columnist Piet Grijs. Sinds K.L. Poll in 1970 bij NRC Handelsblad begon met het wekelijkse Cultureel Supplement, was vrijdag de dag waarop de lezer werd bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de kunsten. Dat veranderde niet in 1990, toen de aparte boekenbijlage CS Literair werd opgericht, en ook niet in 1997, toen CS Literair en de zaterdagse non-fictieboekenbijlage samengingen.

Op vrijdag begon het culturele weekeinde, met de recensies van nieuwe boeken, de interviews met vernieuwende kunstenaars en cultuurdragers, de literaire essays, de trendstukken en de tentoonstellingsbesprekingen.

Het wordt dus even wennen, komende week, wanneer het Cultureel Supplement voor het eerst op donderdag zal verschijnen. Een fel bedebatteerde beslissing, want een ruim veertigjarige traditie zet je niet zomaar overboord. Maar ook een die is genomen met het belang van de lezer voor ogen.

De tijden zijn veranderd, het weekend begint al op vrijdagavond, en de cultuurliefhebber die pas dan in zijn krant kan lezen wat er aan bijzonders op vrijdag, zaterdag en zondag te zien of te horen is, vist niet zelden achter het net. Een CS op donderdag maakt het de lezer gemakkelijker om zijn of haar culturele weekeinde te plannen. Onder meer met behulp van de selectie- en agendakolommen die de kunstverslaggeving omlijsten.

Het CS gaat dus naar de donderdag, maar houdt de vorm waaraan de lezer gewend is. Per slot van rekening verschijnt de bijlage, net als Boeken, al sinds drieëneenhalf jaar in compacte vorm. Tot tevredenheid van redactie en lezers.

Wel gaat de bijlage er een pagina op vooruit – een grote luxe in tijden waarin kranten bezuinigen op hun culturele bijvoegsels. Vanaf donderdag 10 maart biedt de redactie elke week negentien compactpagina’s met reportages, interviews, recensies, analyses, de column van H.J.A. Hofland, cd- en dvd-besprekingen en het mooiste beeldmateriaal uit de wereld van de kunst.

En Boeken? Dat gaat mee met het CS, naar de donderdag, om logistieke redenenen. Ook met één pagina extra, waarmee het zijn profiel als dikste en volledigste boekenbijlage van Nederland verscherpt. Met wekelijks een verrassende opening, het Boek van de Week, de boekenwereldcolumn van Arjen Fortuin, recensies van de nieuwste fictie- en nonfictie-uitgaven en vaste rubrieken als Interview, Kinderboek, Biografie, Strip, In Beeld, Thriller en De Voorproef van Elsbeth Etty. Plus maandelijks een groot gesprek met een buitenlandse nonfictie-auteur. Het hoeft geen betoog dat de website van Boeken niet van plaats verandert: op www.nrcboeken.nl vindt u het laatste boekennieuws, de boekengelateerde stukken uit de rest van NRC Handelsblad en het recensiearchief.

Plus ça change, plus c’est la même chose. Het zal niet lang duren of een columnist bundelt zijn of haar stukken onder de titel ‘Donderdag? Dat moet cultuur zijn!’

PIETER STEINZ