ChristenUnie verwacht sleutelrol

De ChristenUnie rekent nu op 2 zetels in de Eerste Kamer en hoopt nog op een derde. Een verlies van één of twee.

Het citaat: „Ten opzichte van 2007 leveren we minstens een zetel in, maar ik vermoed dat onze invloed toe zal nemen”, zei Roel Kuiper, lijsttrekker voor de Eerste Kamer.

Waarom zei hij dit? De teruggang van de partij is natuurlijk vervelend, maar zoals zoveel kleinere fracties hoopt de ChristenUnie een sleutelrol te spelen op het moment dat het kabinet op zoek is naar een meerderheid in de senaat.

Wat zeiden de anderen? Partijleider Rouvoet hoopt op bijstelling van het beleid van het kabinet-Rutte. „We streven naar ander beleid op het vlak van onderwijs, medisch-ethische zaken en het gezin.” Maar Rouvoet is weinig optimistisch over de ‘uitgesproken hand’ waarmee Rutte de oppositie tegemoet zal komen. „In het debat over het passend onderwijs wilden we meedenken over alternatieven, maar er was niets bespreekbaar.” Tweede Kamerlid Arie Slob zei: „Als de coalitie geen meerderheid in de senaat heeft, past Rutte een deemoediger houding.”

En de muziek? Net als veel andere kleinere partijen hield de ChristenUnie de bijeenkomst in de marge van de NOS-verkiezingsuitzending in de Eerste Kamer. En daar klonk geen muziek.