Temptamina orationes latinas, graecas transferendi maneant*

De proefvertaling bij het eindexamen Grieks en Latijn blijft behouden. Dat heeft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vandaag bekendgemaakt. Een commissie die de toekomst van het onderwijs in de klassieke talen heeft onderzocht, adviseerde vorig jaar de proefvertaling te schrappen. Die raad legt de minister nu naast zich neer.

De commissie adviseerde ook de vakken Latijn en Grieks samen te voegen met het vak Klassieke Culturele Vorming. Hiermee gaat de minister wel akkoord. Vanaf het schooljaar 2014/2015 krijgen leerlingen op het gymnasium een vak Latijnse Taal en Cultuur en een vak Griekse Taal en Cultuur.

Van Bijsterveldt stelde in 2009, toen ze nog staatssecretaris was, de commissie in om te onderzoeken waarom leerlingen op het gymnasium bij het eindexamen steeds lagere cijfers haalden voor Latijn en Grieks. De gymnasia zijn de afgelopen jaren fors gegroeid, omdat veel jongeren en hun ouders zich aangetrokken voelen tot het relatief kleinschalige onderwijs, niet omdat ze bijzonder geïnteresseerd zijn in de klassieke talen.

De minister denkt dit probleem te ondervangen met de maatregelen die ze vandaag bekendmaakt, zonder dat het niveau van het onderwijs omlaag gaat. „De kwaliteit van de klassieke talen in de gymnasiumopleiding blijft gewaarborgd”, zegt ze. „Met de proefvertaling blijft de lat voor het gymnasiaal onderwijs hoog.”

Een commissie gaat nu aan de slag om een nieuw lesprogramma voor de klassieke talen te ontwikkelen. Omdat met de herinrichting van de vakken ook een wetswijziging gemoeid is, zal het nieuwe klassieke talenonderwijs pas in 2014 van start kunnen gaan.

Op korte termijn hoop Van Bijsterveldt winst te behalen met de invoering van een ‘gouden standaard’, waarover ze binnenkort overleg zal hebben met de gymnasia. De bedoeling is dat scholen straks goede voorlichting geven aan aspirant-gymnasiasten en dat er voldoende lesuren voor Grieks en Latijn beschikbaar zijn. Verder hoopt Van Bijsterveldt dat de gymnasia het onderling eens kunnen worden over de overgangsnormen die ze hanteren.

* Proefvertalingen Latijn, Grieks blijven