Subsidies Museum Oriëntalis onderzocht

De provincie Gelderland onderzoekt of de projectsubsidies die de afgelopen tien jaar zijn besteed aan Museumpark Oriëntalis in de Heilige Landstichting bij Nijmegen volgens afspraak zijn uitgegeven. Een woordvoerder van de provincie spreekt van „een extra check”.

De provincie heeft daartoe besloten na een uitzending van het VPRO-programma Argos, afgelopen zaterdag, waarin naar voren kwam dat er mogelijk sprake is van verkeerde besteding van projectsubsidies. Oriëntalis (tot 2007 bekend onder de naam Bijbels Openluchtmuseum) zou tot de sluiting in 2009 subsidies slechts gedeeltelijk hebben besteed aan de projecten waarvoor ze bedoeld waren en de rest hebben gebruikt voor de exploitatie.

Gelderland heeft subsidies verstrekt variërend van 900 tot 9000 euro, volgens de woordvoerder, onder meer voor exposities. In totaal gaat het om 32.000 euro. Van het ministerie van OCW ontving het Museumpark jaarlijks 160.000 euro subsidie voor de exploitatie.

Afgelopen december stemde Provinciale Staten van Gelderland in met een eenmalige subsidie van ruim 800.000 euro voor de periode van twee jaar, bedoeld om Oriëntalis „lucht te geven” voor de uitvoering van een nieuw bedrijfsplan.

Het noodlijdende Oriëntalis ging eind 2009 dicht voor renovatie. Voor twintig medewerkers in vaste dienst werd ontslag aangevraagd. Met de restauratie is pas afgelopen januari begonnen, onder leiding van directeur Peter Berns, aangesteld per 1 mei 2010. „Wij zijn schoon schip aan het maken. Een aantal dingen moest anders. We hebben nieuwe statuten, een nieuwe bestuursstructuur en een nieuwe raad van toezicht. We zijn op alle mogelijke manieren bezig terug te komen.”

Berns volgde Wieb Broekhuijsen op die vertrok wegens „een andere visie op beleid”. Volgens Argos zou ze zijn ontslagen omdat ze het bestuur wilde wijzen op het wanbeleid. Ze volgde Pieter-Matthijs Gijsbers op, die begin 2009 directeur werd van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Broekhuijsen is niet bereid tot commentaar, Gijsbers verwijst naar de reactie van oud-bestuursvoorzitter Egbert Schröder in de Gelderlander. „Alles is verantwoord, per project, per uur, met een handtekening van een externe accountant eronder. Daar is nooit één reactie op gekomen”, zegt hij.

Voor de restauratie van de twintig rijksmonumenten is via rijksoverheid, provincie en gemeente 6,5 miljoen euro beschikbaar, volgens Berns. Er moet nog 21 miljoen worden geworven voor het herstel van andere gebouwen.

Het Museumpark werd honderd jaar geleden opgericht door een priester, als pelgrimsoord voor mensen die niet in staat waren het Heilige Land te bezoeken. Vanaf eind juni is het museum in de weekeinden open. Dan wordt ook het met financiële steun van het sultanaat Oman gerestaureerde Arabische dorp heropend. In het dorp is een moskee verrezen. Het sultanaat investeerde één miljoen euro. Berns verwacht dat Oriëntalis medio 2012 volledig open gaat.