Protest musici tegen optreden van Tom Jones

Musici boos over werkvergunning aan Tom Jones c.s.

De bij het NVV aangesloten Algemene Nederlandse Organisatie van Uitvoerende Kunstenaars (Anouk) is verontwaardigd omdat de minister van sociale zaken toch een werkvergunning heeft verleend aan de Britse zanger Tom Jones en de ongeveer veertig hem begeleidende musici. Zij treden over een dag of veertien in ons land op.

Vorige week had de Anouk de minister gevraagd, aan het optreden van Jones de voorwaarde te verbinden dat hij gebruik zou maken van Nederlandse musici.

De organisatie heeft nu een commentaar uitgegeven waarin gezegd wordt dat de minister heeft gehandeld volgens de met het bedrijfsleven overeengekomen voorschriften voor de uitwisselingsbasis voor Engelse musici. De minister, aldus de Anouk, kan zich er nooit op beroepen, dat er voor de begeleiding niet voldoende gekwalificeerde Nederlandse musici beschikbaar zou zijn: de Anouk heeft de minister op 26 februari nadrukkelijk laten weten dat dit wel het geval is.

Volgens Anouk kunnen artistieke motieven bij het besluit van de minister evenmin een rol spelen, daar het hier gaat om dezelfde Nederlandse musici die Tom Jones twee jaar geleden voor de Nederlandse televisie hebben begeleid.

De kunstenaarsorganisatie stelt verder dat Nederlandse musici nagenoeg nooit – en zeker niet in een ensemble als dat wat ten behoeve van Tom Jones is geformeerd – in Engeland mogen optreden. En dat is de minister bekend.

Het vertrouwen in het toelatingsbeleid van de minister van sociale zaken ten aanzien van de tewerkstelling van buitenlandse musici, is – zo zegt de Anouk – door deze beslissing ernstig geschokt. „Om onverklaarbare redenen worden de belangen van de Nederlandse musici door deze beslissing, die een kwalijk precedent vormt, ernstig geschaad.”

Op het ministerie van sociale zaken ziet men Tom Jones en de musici die hem begeleiden, als een compleet geheel. Bovendien komt de zanger pas enkele uren voor zijn optreden in ons land aan zodat er volgens een woordvoerder van het ministerie geen tijd is om met een niet op hem ingespeeld orkest te repeteren.

Het criterium van het ministerie voor het verlenen van een werkvergunning aan buitenlandse musici is de vraag of de Nederlandse arbeidsmarkt erdoor zou worden geschaad. Bij de paar keren die Tom Jones en de zijnen hier een uitvoering komen geven, kan daar geen sprake van zijn, aldus de woordvoerder van het ministerie.