Obama krijgt respijt van Huis

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een noodmaatregel goedgekeurd die voorkomt dat de federale regering vanaf aanstaande vrijdag geen geld meer zou kunnen uitgeven en dus de facto ‘op slot’ zou gaan.

Vrijdag wordt de wettelijk toegestane staatschuld naar verwachting overschreden. Als het Congres niet zou instemmen met een verhoging van het schuldenplafond zou er een tijdelijke stop komen op reguliere uitgaven zoals ouderdomsuitkeringen en de zorgverzekering voor ouderen en minima. De verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten over de begroting is zo groot dat ze het deze week niet eens zouden worden.

Met de door de Republikeinen voorgestelde noodmaatregel krijgt de regering van Obama twee weken extra tijd om tot een compromis te komen over de maximale staatschuld. Als dat compromis er dan nog niet is, worden de reguliere uitgaven alsnog gestaakt.

Voorwaarde voor de extra tijd was dat president Obama in het restant van dit jaar nog eens 4 miljard dollar (2,9 miljard euro) gaat bezuinigen, bovenop de reeds aangekondigde bezuinigingen. Obama is daartegen omdat hij vreest voor het herstel van de economie. Maar de Republikeinen, die een meerderheid in het Huis hebben, vinden dat de president te veel geld uitgeeft.

Naar verwachting zullen de komende twee weken ook worden gebruikt voor onderhandelingen over de staatsbegroting voor het restant van het fiscale jaar 2011 (tot september). De Republikeinen willen dat Obama behalve de gisteren afgedwongen 4 miljard dollar nog meer bezuinigingen doorvoert.

De Senaat, die nog wel gecontroleerd wordt door de Democraten, moet zich nog uitspreken over de maatregel. Maar de Senaat heeft eerder al gezegd die te zullen steunen. (AP, Reuters)