Nieuwe bouwer wil nu het Stedelijk afbouwen

VolkerWessels heeft zich bereid verklaard het Stedelijk Museum in Amsterdam af te bouwen. Het aannemersbedrijf neemt het project over uit de boedel van de failliete aannemer Midreth. Het Amsterdamse college van B en W heeft gisteren ingestemd met de voorwaarden waaronder VolkerWessels het project afmaakt. De curatoren van Midreth en de gemeenteraad moeten er nog wel mee instemmen. De gemeenteraad vergadert volgende week woensdag 9 maart over de verbouwing van het Stedelijk.

De Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels (Cultuur) noemt het een bemoedigende volgende stap. „Na het faillissement lagen er verschillende mogelijkheden om de bouw te hervatten. Dit scenario heeft onze voorkeur, gelet op de zekerheid, planning en kosten van het project.”

Midreth vroeg in januari surseance van betaling aan. De bouwwerkzaamheden bij het museum lagen toen al enige tijd stil. VolkerWessels meldde zich al snel. Het bedrijf wil vrijwel alle bouwprojecten van Midreth overnemen.

VolkerWessels heeft toegezegd dat het de bouwwerkzaamheden direct kan hervatten zodra de curatoren van Midreth en de gemeenteraad daarmee hebben ingestemd. Het bedrijf is bereid om vrijwel alle aansprakelijkheden en garanties uit het contract van Midreth over te nemen. Het bouwkundige werk en de installaties zullen uiterlijk tien maanden na hervatting van het werk worden opgeleverd.

Omdat de gemeente nog overeenstemming moet bereiken met de curatoren van Midreth willen de betrokken partijen geen uitspraken doen over de gevolgen van het faillissement van Midreth voor de totale kosten van de bouw van het museum.

De gemeente heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met VolkerWessels waarin informatie is verstrekt over het bouwproject en de voorwaarden voor hervatting van de bouw zijn besproken. Ook is gekeken naar andere mogelijkheden om de bouw te hervatten: het werk opnieuw Europees aanbesteden of in eigen beheer houden.

Het nadeel van aanbesteding is een extra vertraging en onzekerheid over de kosten. Ook het werk onder eigen regie afmaken vindt het college met het oog op de grote risico’s niet aanvaardbaar.