Nederlandse bisschop moest weg na misbruik

Het is voor het eerst dat het Vaticaan een Nederlandse bisschop heeft gestraft wegens kindermisbruik.

Het Vaticaan heeft anderhalf jaar geleden de Nederlandse bisschop van het bisdom Ngong in Kenia een beroepsverbod opgelegd na beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Aan de kwestie werd geen ruchtbaarheid gegeven. De bisschop, monseigneur Cor Schilder (69), verliet Kenia voortijdig in augustus 2009, officieel om gezondheidsredenen. Sindsdien verblijft hij in een rusthuis van zijn congregatie, de missionarissen van Mill Hill, in Oosterbeek.

De overste van de congregatie in Nederland, Fons Eppink, bevestigt dat de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren in Rome maatregelen genomen heeft tegen Schilder: „Hij mag in het openbaar geen missen opdragen en geen pastorale taken vervullen.” De straf komt neer op een beroepsverbod. Schilder was bijna veertig jaar in Kenia. Sinds 2003 was hij bisschop.

Eppink was overste van de Mill Hill-missionarissen in Kenia toen de beschuldigingen tegen de bisschop opdoken. Eppink: „Ik heb de nuntius van het Vaticaan in Kenia en de aartsbisschop om een kerkelijk onderzoek gevraagd. Daarna heeft het Vaticaan maatregelen getroffen.” De politie werd niet geïnformeerd.

De hoogste bestuurder van de missionarissen van Mill Hill, algemeen overste Anthony Chantry, meldt in een schriftelijke verklaring dat de congregatie „volledig zal meewerken aan een eventueel justitieel onderzoek ter bescherming van de belangen van kinderen en kwetsbare volwassenen”. Schilder wil niet reageren. De beschuldigingen tegen hem komen van een man die nu 32 jaar is. Hij is lid van de Masai, een nomadenstam, en zou op 14-jarige leeftijd zijn verkracht door Schilder, toen die nog geen bisschop was. (NRC)