Liever geen stem op een verliezer

Winner takes all. Politicologen wijzen vaak op het mechanisme dat mensen graag stemmen op winnaars – en niet op de verliezers in de peilingen. Dit bandwagon-effect bestond altijd al, maar door toenemende media-aandacht voor verkiezingscampagnes en opiniepeilingen is het effect de laatste decennia groter geworden. Hoe vaker in de pers de nadruk wordt gelegd op zetelverlies, zoals nu bij het CDA – „u staat er slecht voor in de peilingen” – hoe minder mensen op de partij zullen stemmen. Door het bandwagon-effect beschrijven opiniepeilingen niet alleen trends, maar oefenen ze er ook invloed op uit.