Lagere premie vrouwen mag niet

Hogere verzekeringspremies voor vrouwen en een aanzienlijke kostenpost voor verzekeraars. Dat zijn volgens het Verbond van Verzekeraars de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aanbieden van verzekeringen wordt verboden.

Het is onbekend hoeveel van de circa 20 miljoen in Nederland afgesloten levensverzekeringen moeten worden omgezet. Bij andere verzekeringspakketten, zoals autoverzekeringen, wordt sinds 1994 geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Sinds 2008 geldt een verbod op het maken van sekseonderscheid bij het aanbieden van verzekeringen. Lidstaten konden in hun wetgeving tijdelijk een uitzondering maken voor levensverzekeringen. Aan die situatie heeft het Europees Hof een einde gemaakt.

Het Verbond van Verzekeraars weet nog niet hoeveel verzekerden in Nederland worden getroffen door de uitspraak en wat de financiële gevolgen precies zijn. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek vorig jaar dat vrouwen bij 75.000 euro dekking over de hele looptijd 2.000 tot 4.000 euro minder premie betalen.