Het kleine formaat groei al jaren in de lezersgunst

U bent een kritische NRC-lezer. Als ik zeg: ‘Het compacte formaat waarin NRC Handelsblad vanaf volgende week verschijnt, heeft de voorkeur van de meeste van onze lezers’, dan zegt u: ‘Aan mij is niks gevraagd.’ U wilt meer weten. Daarom enkele cijfers.

Groot formaat van dagbladen daalt al jaren in de lezersgunst, terwijl de voorkeur voor het compacte formaat gestaag toeneemt. Afgelopen najaar hebben wij een enquête gehouden onder 1.200 NRC-abonnees. Die groep is groot genoeg om te gelden als representatieve steekproef. Van de huidige abonnees wil 51 procent het liefst het compacte formaat, tegenover 33 procent die voorkeur heeft voor de grote krant. De omgekeerde vraag hebben we ook gesteld: welke formaat wijst u af? Dan blijkt een negatief oordeel over het huidige formaat (11 procent) groter te zijn dan over het kleine formaat (7 procent).

Deze cijfers zijn gemiddelden voor alle abonnees van NRC Handelsblad. Maken we uitsplitsingen, dan zien we dat met name lezers onder de 40 jaar een uitgesproken voorkeur hebben voor compact. Hier kiest ruim 80 procent voor de kleine krant, tegenover minder dan 20 procent die het graag bij de grote houdt.

Nog dit jaar willen we een daling van het aantal lezers van NRC Handelsblad ombuigen naar groei. Met het kleinere formaat verwachten we hierop meer kans te maken dan met het grote formaat: omdat dit kennelijk het aantrekkelijkst is voor de meesten van onze huidige lezers en bij uitstek voor jongere lezersgroepen die belangrijk zijn voor de toekomst van deze krant.

Natuurlijk, formaat is een vormkwestie en uiteraard is dit niet de enige succesfactor voor een krant. Geen vorm zonder inhoud: onze redacteuren spannen zich in om NRC Handelsblad inhoudelijk te versterken, met onder andere meer wetenschap, meer economie en een nieuwe indeling van de weekendeditie.

Mijn taak is nieuwe abonnees te werven en de huidige te behouden. De komende weken zetten we tientallen extra medewerkers in om vragen van lezers te beantwoorden en nieuwe abonnees te verwelkomen. We hopen het druk te krijgen, mede dankzij een uitgebreide promotiecampagne via televisie, radio, tijdschriften en websites.

Naast ons vaste telefoonteam leveren ook NRC-redacteuren volgende week een bijdrage aan onze lezersservice. Op maandag- tot en met vrijdagavond en zaterdagmiddag houden zij een ‘redactioneel spreekuur’. Lezers kunnen bellen en krijgen dan rechtstreeks een redacteur aan de lijn.

Wat vindt u, als lezer, van het nieuwe formaat, de nieuwe indeling, de nieuwe rubrieken? Wij beseffen dat niet iedereen vraagt om een compacte krant. We hopen dat het nieuwe formaat snel went en dat u mogelijk zelfs ervan gaat houden. Wij horen het graag van u. Om te leren van uw opmerkingen en ideeën. Om onze keuzes te kunnen toelichten. En natuurlijk mag u ook bellen als u gewoon blij bent met de nieuwe krant.

Xavier van Leeuwe,hoofd lezersmarkt