Fraude met studiebeurs veel groter dan geschat

Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) heeft gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de studiebeursfraude.

Studenten in het hoger onderwijs frauderen voor 40 tot 55 miljoen euro per jaar door ten onrechte een beurs voor uitwonenden aan te vragen. Dat is bijna twee keer zoveel als eerdere schattingen.

Een beurs voor uitwonenden is ongeveer tweeduizend euro per jaar hoger dan de beurs die thuiswonende studenten ontvangen. Zijlstra stelt dat studenten zelf de dupe worden van deze miljoenenfraude. „Elke euro die bij sjoemelaars en fraudeurs terechtkomt, kan immers niet worden gebruikt voor onderwijs.” Binnenkort komt hij met een wijziging van de Wet studiefinanciering, waarin hogere straffen voor fraudeurs zijn opgenomen. Bovendien wordt het dan voor DUO (voorheen de IB-Groep), die de leningen verstrekt, makkelijker te bewijzen dat studenten fraude plegen. (NRC)