Einde provincie?

opinext@nrc.nl

Volgens prof. dr. Michiel de Vries zijn de provincies op sterven na dood. Het klopt dat de verantwoordelijkheid van de provincie wordt teruggebracht tot een aantal kerntaken, en dat is ook goed zo. De Vries lijkt te vergeten dat de huidige regering ook taken van zich afschuift richting provincies. Hij moet als bestuurskundige toch weten dat we sinds Rutte I geen ministerie van VROM meer hebben en daarmee de ruimtelijke ordening van Nederland op het bordje van de provincies ligt. Of zou die taak volgens De Vries ook naar de gemeenten moeten doorschuiven?

Sjoukje van Heesch

Landschapsarchitect