Drie leerlingen foutloos bij Cito

Drie leerlingen hebben dit jaar de Citotoets foutloos gemaakt. Zij wisten het goede antwoord op de 200 verplichte vragen over taal en rekenen. Eén van hen maakt ook de 90 vragen van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie foutloos.

Dat heeft toetsinstituut Cito vanochtend bekendgemaakt. De gemiddelde score van de ruim 157.000 leerlingen uit groep 8 van de basisschool die vorige maand de toets maakten, is 535,9. Het best passende brugklastype bij deze score is vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo. Vorig jaar lag het gemiddelde op 535,8. Het gemiddelde van de Citotoets is al jaren constant.

Net als in voorgaande jaren scoorden jongens iets beter dan meisjes. Jongens en meisjes presteren op de diverse onderdelen van de eindtoets verschillend: jongens zijn beter in rekenen, meisjes beter in taal. Op het onderdeel studievaardigheden is er nauwelijks verschil tussen de prestaties van jongens en meisjes. Ook een andere trend zet zich door. Vroege leerlingen, kinderen die op relatief jonge leeftijd in groep 3 zijn gekomen, presteren beter dan de overige leerlingen.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) maakte gisteren bekend dat zij de Citotoets verplicht gaat stellen voor alle basisscholen. Momenteel doet 85 procent van de leerlingen de Citotoets. Vooral op scholen met een bijzondere pedagogische filosofie, zoals Jenaplan- of Montessorischolen, wordt de toets niet afgenomen.

Van Bijsterveldt wil de eindtoets ook later in het schooljaar laten plaatsvinden, zodat leerlingen enkele maanden langer de tijd hebben om zich te bekwamen in taal en rekenen. Nu laten te veel scholen na februari de teugels al vieren, vindt de minister.