Demografische krimp agrarische zones ecologische hoofdstructuur Randstadprovincie buitengebieden ontpoldering megastallen Bent u er nog?

Vandaag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

In het midden van twaalf provincies ging nrc.next op zoek naar schijnbaar willekeurige kiezers.

Om de kiezer aan het woord te laten, gaan journalisten de straat op. Maar hoe bepaalt een journalist welke kiezer hij om zijn of haar mening vraagt? Bevraagt hij degene die er het vriendelijkst uitziet? Of iemand met een pittige mening? En wáár zoekt de journalist? In de provinciehoofdstad, of juist op het platteland?

Om die dilemma’s te omzeilen en toch een beeld van ‘de kiezer’ in elke provincie te krijgen, ontwierp fotograaf Raoul Kramer een raster voor de kaart van Nederland, waarbij in alle twaalf provincies precies één snijpunt ligt. Via GPS en Google Earth berekende hij vervolgens de coördinaten. De eerste persoon die op dat snijpunt zou opduiken, zou de geïnterviewde kiezer worden – op toeval gebaseerd en toch ook weer niet.

En voor wie vindt dat de snijpunten in de provincies opvallend vaak op het platteland of in onbebouwd gebied liggen: ja, dat klopt, maar verrassend is het niet. Volgens het CBS is (slechts) 15 procent van Nederland bebouwd – daar vallen steden, dorpen, wegen en fabrieksterreinen onder.

Op deze vier pagina’s portretten van kiezers, met daarnaast de belangrijkste discussiepunten die spelen in de twaalf provincies.

Foto’s: Raoul Kramer Interviews: Annemarie Kas en Marleen Luijt

Met medewerking van Karel Berkhout, Brian van der Bol, Karin de Mik, Paul van der Steen, Annette Toonen en Esther Wittenberg.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

De kiezers in het verhaal ‘Midden in de provincie’ (2 maart, pagina 4-5) stonden niet op het exacte middelpunt van de twaalf provincies, zoals op pagina 1 stond. Ze stonden op een punt dat met behulp van een raster was gekozen.