De schrijfster die in haar eigen staart beet

De meeste schrijvers zwijgen als ze negatief worden gerecenseerd, hoogstens sturen ze een ingezonden brief, maar Karin Calvo-Goller, juriste bij een academisch instituut in Israël, vond dat onvoldoende. Zij daagde de recensent van haar boek The Trial Proceedings of the International Criminal Court voor de rechter wegens smaad.

Inzet van de rechtszaak, waarin een Parijse rechtbank morgen uitspraak doet, is een recensie die in 2007 verscheen op de site Global Law Books. De Duitse jurist Thomas Weigand schreef daar in een stuk van slechts vier alinea’s dat het boek van Calvo-Goller weinig nieuws bevatte, afgezien van enkele ‘analytical nuggets’. De auteur zou zich beperken tot de schaarse in het Engels beschikbare literatuur over haar onderwerp en het grootste deel van haar boek besteden aan het citeren van stukken van het Internationale Strafhof. Hij signaleert een aantal denkfouten van Calvo-Goller en concludeert dat het boek kan dienen als systematische inleiding in procedurele kwesties rondom het Internationaal Strafhof, maar dat het wachten vooral is op een boek dat die kwesties ook helpt oplossen.

Stevige kritiek, maar op het oog niet onredelijk. Maar Calvo-Goller beschouwde de recensie als smaad. Er stonden feitelijke onjuistheden in en het stuk tastte haar goede naam en reputatie aan. Hoofdredacteur Joseph Weiler van Global Law Books wilde wel het commentaar van Calvo-Goller bij de recensie plaatsen, maar weigerde deze te verwijderen. Daarop stapte de auteur naar de rechter. Dat ze dat in Frankrijk doet, maakt Amerikaanse betrokkenen bezorgd: de Franse wet biedt minder ruimte aan de vrijheid van meningsuiting dan de Amerikaanse.

Intussen lijkt de reputatie van de schrijfster door de affaire ernstiger aangetast dan door de recensie: ze fungeert als Kop van Jut op tal van juridische internetfora. Daar staat ze onder meer afgebeeld naast een schilderij van een boekverbranding en wordt ze uitgemaakt voor ‘an idiot and a fascistic jerk’. Tegen die uitlatingen heeft ze voor zover bekend nog geen stappen ondernomen.

Arjen Fortuin