Britse banken voorzien lagere winst

Britse banken hebben kritiek op de nieuwe toezichtsregels. De winst wordt lager en er wordt minder uitgeleend. Maar de bank wordt ook veiliger.

De waarschuwing kwam begin deze week van de nieuwe bestuursvoorzitter van de Britse bank HSBC, Stuart Gulliver. De bank maakte bekend in 2010 een winst voor belasting van 19 miljard dollar (11,7 miljard pond; 13,8 miljard euro) te hebben geboekt, een groei van 167 procent ten opzichte van 2009.

Maar, zo zei Gulliver bij de presentatie van de jaarcijfers, de nieuwe financiële toezichtsregels, Basel III in financieel jargon, zorgen ervoor dat de winst van de bank in de toekomst aanzienlijk – tot zelfs eenvijfde – lager zal zijn.

Basel III werd vorig jaar onder leiding van DNB-president Nout Wellink bedacht en afgesproken, en wordt vanaf 2013 wereldwijd in fases ingevoerd. Dat betekent onder meer dat banken verplicht zijn meer kapitaal aan te houden ten opzichte van de uitstaande beleggingen om zo het risico op faillissement, en daarmee het risico voor de belastingbetaler, te verkleinen.

Gulliver verlaagde de rendementsdoelstellingen op het eigen vermogen van 15 tot 19 procent naar 12 tot 15 procent, en kondigde aan het kernkapitaal van HSBC te willen vergroten tot 9,5 procent. Beloftes over hogere winst kunnen pas worden gemaakt als er „enige zekerheid” is over de exacte buffer die wordt vereist, zo zei hij.

De waarschuwing van HSBC is niet verrassend, zeggen analisten. Strengere regulering zal effect hebben, zeker omdat het betekent dat de banken de hoeveelheid kapitaal die ze als buffer moeten aanhouden, moeten vergroten. Ook andere banken verlaagden hun winstverwachtingen, zoals bijvoorbeeld het Zwitserse Credit Suisse dat zijn doelstelling terugbracht van 18 naar 15 procent.

De Britse banken hebben daarbij nog eens te maken met strengere binnenlandse toezichtregels, en een voortgaand debat over bonussen, transparantie en sociale verantwoordelijkheid. Begin vorige maand kregen de banken een extra belastingheffing opgelegd, die ook geldt voor niet in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderdelen. En op grond van een akkoord dat met minister van Financiën Osborne werd gesloten, moeten de Britse banken bonussen en salarissen verlagen en verplicht lenen aan het midden- en kleinbedrijf. Dat stuit de Britse bankiers tegen de borst. Aan de ene kant worden zij door de politiek verplicht risicovolle leningen af te sluiten, aan de andere kant verplicht de toezichthouder de banken veiliger te worden.

„Het nieuwe klimaat met strengere kapitaaleisen betekent dat de rendementen lager zullen zijn dan in de periode voorafgaand aan de recente crisis”, zei bestuursvoorzitter Bob Diamond van Barclays dan ook bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij zei inmiddels „een beter begrip te hebben van Basel III” en te kunnen voorspellen wat „het vermoedelijke effect in de komende drie jaar zal zijn” op de winstverwachting.

Barclays, dat een nettowinst boekte van 3,56 miljard dollar over 2010 (een groei van 36 procent), kondigde aan de bankactiviteiten te zullen aanpassen aan de strengere kapitaaleisen. Dat betekent dat de bank minder afhankelijk zal moeten worden van zijn investeringstak, die veel kapitaal vergt. De rendementsdoelstelling op eigen vermogen werd op 15 tot 20 procent voor de investeringsbank Barclays Capital gezet, maar Diamond waarschuwde eerder al dat gemiddelde rendementen lager kunnen uitvallen.

Ook analist Mike Trippitt van Orial Securities denkt dat de hoge winstmarges van voor de crisis niet zullen terugkeren. Hij voorspelt dat Britse banken op termijn kapitaalintensieve onderdelen, zoals verzekeringen en investeringen, zullen gaan afstoten.

„Wat je ziet is dat banken en de markten zich verzoenen met de realiteit”, zegt analist Simon Adamson van Creditsights. Hij onderschrijft dat de regulering de winst van banken zal beperken. Maar naarmate de banken risicolozer worden, zullen de kosten voor kapitaal dalen en het rendement op eigen vermogen zal daardoor weer stijgen, denkt hij. Zo kan een deel van de verwachte winstdaling worden gecompenseerd. Adamson: „In de jaren voor 2007 was het rendement op geïnvesteerd vermogen soms wel 20 procent. We gaan nu weer terug naar minder dan 10 procent, zoals in de jaren zeventig en tachtig normaal was..”