AFM beboet ING Bank voor te hoge hypotheken

ING schatte volgens de AFM de persoonlijke situatie van klanten te positief in.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 130.000 euro aan boetes opgelegd aan ING Bank. Volgens de AFM heeft de bank te hoge hypotheken aan klanten verstrekt.

De drie boetes dateren van 18 februari, maar zijn gisteren bekendgemaakt. Volgens de AFM heeft ING te weinig gedaan om zogenoemde ‘overkreditering’ te voorkomen. Zo konden cliënten met een laag inkomen een hypotheek krijgen als hun ouders meetekenden. Daarbij werd de financiële positie van de ouders niet goed onderzocht, aldus de AFM.

De bank gaf ook leningen die hoger lagen dan de norm op basis van de ‘historische woonlasten’ van een cliënt. Daarbij werd de persoonlijke situatie te positief ingeschat, omdat onvoldoende rekening werd gehouden met andere leningen.

De AFM heeft ook kritiek op de hypotheken die ING Bank verstrekte aan kleine zelfstandigen. Volgens de AFM waren de toetsingscriteria (in sommige gevallen één belastingaangifte of jaarverslag) niet streng genoeg.

De boetes zijn het gevolg van een onderzoek naar de Nederlandse hypotheekmarkt door de AFM. Eerder kregen ook ABN Amro en de Rabobank sancties opgelegd. Daarvoor werden de circa 9.000 onafhankelijke tussenpersonen tegen het licht gehouden. In het onderzoek toetste de AFM of de hypotheekverstrekkers eerdere aanbevelingen uit 2007 in hun beleid hebben verwerkt.

De ING Bank laat weten het niet eens te zijn met de conclusies van de AFM. Volgens de bank is „in alle gevallen het belang van de klant centraal gesteld”.

De bank heeft echter besloten niet in beroep te gaan. Inmiddels heeft ING haar beleid „op alle genoemde punten” aangepast. (NRC)