Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Advocatenkantoor betrapt op zware beroepsfouten

“Nasrullah advocaten” uit Rotterdam is door de kinderrechter scherp terechtgewezen. De rechtbank Rotterdam betrapte vorige maand dit kantoor op een ernstige dubbele beroepsfout. Een overbodige procedure aanspannen, op basis van een toevoeging, tegen een andere partij die door het eigen kantoor werd vertegenwoordigd. Lees deze uitspraak (LJ BP5131) waaruit blijkt dat dit kantoor twee grote blunders

“Nasrullah advocaten” uit Rotterdam is door de kinderrechter scherp terechtgewezen. De rechtbank Rotterdam betrapte vorige maand dit kantoor op een ernstige dubbele beroepsfout. Een overbodige procedure aanspannen, op basis van een toevoeging, tegen een andere partij die door het eigen kantoor werd vertegenwoordigd.

Lees deze uitspraak (LJ BP5131) waaruit blijkt dat dit kantoor twee grote blunders beging. Advocaat Nasrullah begon een procedure ‘op tegenspraak’ namens een ongehuwde man die het ouderlijk gezag over zijn kind wenste. De man was niet getrouwd met de moeder en had het kind erkend. Tot verbijstering van de rechter was er echter helemaal geen sprake van een conflict met de moeder over het ouderlijk gezag. Het stel was het hartelijk met elkaar eens - ook de moeder wilde graag het gezag delen met de vader. De rechter gebruikt zijn vonnis om de advocaat te wijzen op de ‘eenvoudige administratieve mogelijkheid’ zoiets met een formulier te regelen, dat gewoon bij de rechtbank kan worden ingeleverd. Procederen doe je in geval van een conflict, niet als je het eens bent met de wederpartij.

Maar nog veel dubieuzer vond de rechtbank het feit dat de moeder in deze non-zaak werd vertegenwoordigd door een andere advocaat van hetzelfde kantoor. Deze advocaten hadden dus de gedragsregels voor de advocatuur ontweken, waarin expliciet het behartigen van tegengestelde belangen is verboden. Dit noemt de rechtbank ‘bijzonder kwalijk’.

Was het dommigheid, een denkfout of een doorzichtige poging een (gefinancierde) procedure te incasseren? In ieder geval nam de rechtbank het niet.

Bij de voorbereiding van het zittingsrooster doorzag de griffie dat hier een overbodige procedure werd gevoerd. Daarop werd het kantoor gebeld, waarna mr. Nasrullah per fax de procedure schielijk introk. Desalniettemin schreef de kinderrechter een scherp vonnis, waar sarcastische termen als ‘vermag niet in te zien’ en ‘het verrast de rechtbank’ voorkomen. De uitspraak werd ook op rechtspraak.nl gepubliceerd. Ook wordt de advocaat materieel gestraft. Hij wordt veroordeeld om de griffiekosten van zijn client te betalen, die overigens zelf op basis van een toevoeging procedeerde. Kennelijk heeft de advocaat dus ook de Raad voor de Rechtsbijstand subsidie gevraagd en gekregen voor een overbodige procedure.

De vader die formeel de procedure aanspande wordt door de rechter in bescherming genomen. De rechter is “van oordeel dat de handelwijze van de advocaat van de man zo strijdig is met hetgeen een advocaat betaamt, dat het niet gerechtvaardigd is dat de man de kosten van deze procedure zelf moet dragen. Temeer nu de rechtbank niet ondenkbaar acht dat de man mogelijk niet geheel heeft doorzien dat partijen een dergelijk verzoek eenvoudig zelf, zonder inschakeling van een procesadvocaat, kunnen doen.”

De Raad voor de Rechtsbijstand is inmiddels een onderzoek gestart. Het advocatenkantoor is om opheldering gevraagd. In een reactie laat de Raad weten dat de advocaat bij zijn aanvraag ‘uitdrukkelijk’ aangaf dat het om een procedure bij de rechtbank waarvoor een toevoeging nodig was.  ”De Raad moet af kunnen gaan op informatie die door een advocaat is verstrekt en kan de inhoud van de zaak slechts globaal toetsen”, aldus een verklaring. Het ‘signaal’ van de rechter is wel direct aanleiding om het onderzoek te starten. Als er sprake is van onbehoorlijk of onwettig handelen dan wordt de subsidie weer ingetrokken. De vader van het kind is dan ook geen eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd, aldus de Raad. Handelde de advocaat inderdaad fout dan wordt de Orde van Advocaten ingelicht. “Zelf kan de Raad besluiten tot uitschrijving van de advocaat voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook kan aangifte worden gedaan bij politie en justitie.”

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.